رمز ها و کدهای مخفی بازی ماین کرافت minecraft

رمز ها و کدهای مخفی بازی ماین کرافت minecraft

ترفند رمز و کدهای مخفی بازی ماین کرافت minecraft

رمز ها و کدهای مخفی بازی ماین کرافت minecraft

0:ذغال سنگ=give @p minecraft:coal/

1:سنگ=give @p stone/

2:چوب=give @p minecraft:oak_log/

3:آهن=give @p minecraft:iron_block/

4:شیشه=give @p minecraft:glass/

5:الماس=give @p minecraft:diamond_block/

6:طلا=give @p minecraft:gold_block/

7:صندوقچه همراه(اگر برداشته شود محتویات داخلش نمیریزه)=give @p minecraft:ender chest/

8:چراغ=give @p minecraft:beacon/

9:تخم گرگ(میتوان بجای سگ استفاده کرد)=give @p minecraft:wolf_spawn_egg/

10:استخوان(برای رام کردن گرگ)=give @p minecraft:boeive block/

11:ساعت=give @p minecraft:clock/

12:گاو=give @p minecraft:cow_spawn_egg/

13:کلاه=give @p minecraft:netherite_helmet/

14:لباس=give @p minecraft:netherite_chestplate/

15:کفش=give @p minecraft:netherite_boots/

16:شلوار=give @p minecraft:netherite_leggings/

17:تبر=give @p minecraft:netherite_axe/

18:کلنگ=give @p minecraft:netherite_pickaxe/

19:چرخه روز وشب را متوقف میکند(برای خاموش کردن این حالت کلمه true به جای false قرار دهید)=gamerule doDaylightCycle false/

20: وسایل را پس از مرگ نگه میدارد(برای غیر فعال کردن باید false را به جای true قرار دهید) = gamerule keepInventory true/

21: مردن تمامی موجودات (حتی خود بازیکن) =kill @e/

4.2/5 - (12 امتیاز)

دیدگاه خود را بگذارید

  • سامیار رضایی 28 جولای 2023

    این برنامه عالی است