نتایج آرشیو " فیتالیتی های بازی مورتال کمبت11 "

آموزش کد‌ها و حرکت های فیتالیتی در مورتال کمبت 11 (Mortal Kombat) 

کد های فیتالیتی در مورتال کمبت 11 (Mortal Kombat 11)

 

کد های فیتیالیتی در مورتال کمبت (Mortal Kombat)

به زبان کدزمانی می‌توانید این حرکت را انجام دهید که عبارت “Finish Him/Her” روی صفحه بازی ببینید. در این هنگام شما باید قهرمان خود را در فاصله مناسبی از حریف قرار دهید و سپس کلید های لازم را برای اجرای حرکت نهایی “Finish Him/Her” بزنید.