کد و رمز بازی Mortal Kombat Shaolin Monks در ps2

کد و رمز بازی Mortal Kombat Shaolin Monks در ps2

Mortal-Kombat-Shaolin-Monks-PS2-Cover.jpg

بازی را با Kung Lao کامل کنید تا Sub Zero در حالت Single Player و Co-op باز شود.

حرکات:

Baraka

فاتالیتی تیغ: پایین، چپ، دو بار راست، مربع.

فاتالیتی گردن زدن: چهار بار چپ، مربع.

جرقه تیغ: R1+ مربع

جرقه پرش: R1+ مربع، مربع

ضربه تیغ: R1+ مثلث

برش تیغ: R1+ دایره

چرخش تیغ: R1+ مثلث

Johnny Cage

فاتالیتی تنه: دو بار پایین، دو بار راست، مربع.

فاتالیتی گردن زدن: چهر بار چپ، مربع.

توپ سبز: R1+ مربع

توپ‌سازی سریع: R1+ مربع، دو بار مربع

برش سایه: R1+ مثلث

ضربه سایه: R1+ دایره

Kitana

فاتالیتی بوسه مرگ: چهار بار راست، مثلث.

فاتالیتی سر شکستن: دو بار عقب، دو بار جلو، مربع.

تله پورت: R1+ مربع

 

آسانسور فن: R1، مثلث

تاس فن: R1+ دایره

فن هوا: R1+ دایره

Kung Lao

فاتالیتی نصف کردن در هوا: 3 بار بالا، راست، مربع.

فاتالیتی وزوز: دو بار راست، دو بار بالا، مربع.

فاتالیتی شکار خرگوش دوستانه: 3 بار بالا، پایین، مربع.

فاتالیتی شکار خرگوش خصمانه: چپ، بالا، 2 بار راست، مربع.

فاتالیتی پرتاب سر: چپ، راست، 2 بار چپ، مربع.

تکه کردن: چهار بار راست، مربع.

سر درد: بالا، پایین، بالا، راست، مربع.

فاتالیتی تکه تکه کردن: 2 بار بالا، چپ، بالا، مربع.

بروتالیتی تیغ: 2 بار چپ، 2 بار بالا، دایره.

موتالیتی کلاه: چپ، 2 بار راست، چپ، مثلث.

موتالیتی گردباد: بالا، راست، پایین، چپ، مثلث.

برش بازو: چپ، راست، چپ، پایین، مربع.

Liu Kang

فاتالیتی قطع دست: پایین، چپ، راست، بالا، مربع.

فاتالیتی شکستن استخوان: چپ، 2 بار بالا، راست، مربع.

فاتالیتی اژدها: پایین، راست، 2 بار چپ، مربع.

فاتالیتی ترکیبی: چپ، راست، 2 بار پایین، مربع.

فاتالیتی آپرکات: بالا، راست، پایین، چپ، مربع.

فاتالیتی ضربه سر: راست، بالا، راست، بالا، مربع.

فاتالیتی فوتبال شاولین: پایین، چپ، بالا، راست، مربع.

فاتالیتی استامپ: 3 بار چپ، بالا، مربع.

بروتالیتی خشن: راست، بالا، 2 بار پایین، دایره.

موتالیتی پوست اژدها: چپ، راست، 2 بار بالا، مثلث.

موتالیتی رد آتش: بالا، پایین، بالا، پایین، مثلث.

Reptile

فاتالیتی سرخور: چپ، راست، چپ، پایین، مربع.

فاتالیتی برش مخفی: 3 بار چپ، پایین، مربع.

سیخ اسید: R1+ مربع

لغزش: R1+ مثلث

گوی سریع: R1+ دایره

گوی آهسته: R1+ دایره را برای سه ثانیه نگه‌دارید.

 

Scorpion

فاتالیتی شعله: 2 بار بالا، 2 بار پایین، مربع.

فاتالیتی برش: راست، پایین، 2 بار راست، مربع.

بروتالیتی تیغ: راست، چپ، 2 بار راست، دایره.

موتالیتی جهنم: 3 بار پایین، بالا، مثلث.

Sub Zero

فاتالیتی یخ: 2 بار چپ، پایین، راست، مربع.

فاتالیتی برش یخی: 2 بار راست، پایین، راست، مربع.

فاتالیتی یخی ستون فقرات: راست، پایین، 2 بار راست، مربع.

بروتالیتی یخبندان: بالا، پایین، چپ، بالا، دایره.

موتالیتی استامپ یخی: 2 بار بالا، پایین، بالا، مثلث.

راهیابی حالت داستانی بازی

از حمیدرضا مالکی

با اجرای سی‌دی در دستگاه، شش گزینه را خواهید دید.

Single Player

Ko – op

Versus Mode

Load Game

Options

Kontent

در حالت Single Player که یک بازی تک‌نفره و حالت داستانی بازی است Kung Lao و Liu Kang را به عنوان بازیکن می‌توانید انتخاب کنید.

با انتخاب Kung Lao بازی را شروع کرده و وارد منطقه‌ی اول بازی می‌شویم. چند دقیقه‌ای را باید صرف آشنایی با دکمه‌ها و زدن ضربه‌های آن‌ها کرد. با دکمه R2 می‌توانید سنگ‌ها را از روی زمین بردارید و به سوی حریف پرتاب کنید.

موقعی که بازی را وسط غار جانوران وحشی شروع می‌کنید چشم‌هایی را درون غار می‌بینید که نظاره‌گر شما هستند. لحظه‌ای بعد موجوداتی شیطانی بیرون می‌آیند و باید با آن‌ها بجنگید.

پس از اینکه از شر نخستین دشمنان خلاص شدید یک نشان اژدهای آبی ظاهر می‌شود، آن را بگیرید تا رایدن حرکت‌های مخصوصی را گوشزد کند. سپس شیاطین جدیدی ظاهر می‌شوند. استخوان‌های جمجمه‌ها نیز در تمام منطقه‌ها هستند. آن‌ها را می‌توانید خراب کرده و امتیاز جمع‌آوری کنید. اگر یکی از شیاطین را به سوی استخوان آویزان روی دیوار پرتاب کنید یک نشان قرمز ظاهر می‌شود که با گرفتن آن قفل فن جدیدتان را باز می‌کنید.

پس از نابود کردن شیاطین، نشان اژدهای آبی را گرفته تا بازی را ادامه دهید.

با بازشدن دریچه سمت راست، وارد منطقه بعدی شوید.

منطقه 2

وقتی وارد این منطقه می‌شوید دریچه‌های اطراف بسته می‌شوند. نشان اژدهای آبی را بگیرید تا رایدن چگونگی خارج شدن از اینجا را یادآوری کند.

شیاطین زیادی در این منطقه ظاهر می‌شوند. آن‌ها را از پای درآورده و نشان‌های اژدهای آبی را بگیرید. شیاطینی دیگر ظاهر می‌شوند. یک نشان قرمز سمت راست اتاق، بالای ورودی می‌بینید. دسترسی به آن سخت می‌باشد. شما باید یکی از شیاطین را به هوا پرتاب کنید و از طریق آن به ارتفاع بلندتر بپرید تا دستتان به نشان قرمز برسد. البته اگر آن را نگرفتید نیز می‌توانید بازی را ادامه دهید.

سمت راست، یک نشان آبی اژدهای دیگر را بگیرید تا رایدن راجع به سلاح جدید که یک شمشیر است سخن بگوید. شمشیر را از روی زمین بردارید و با آن شیاطین را از بین ببرید. دریچه سمت راست باز می‌شود و می‌توانید وارد شوید.

منطقه 3

در این منطقه باید با انجام دادن کومبوهایی، نشان فاتالیتی را ظاهر کنید.

فاتالیتی یک: پایین، چپ، بالا، راست، ضربدر/مربع

دشمن را از بین برده و استخوان‌ها را منفجر کنید تا درِ سمت چپ باز شود. وارد شده و نشان قرمز را که پشت یک درِ سلولی مخفی شده است بدست آورید (با قرار دادن هر بازیکن روی یکی از دریچه‌ها).

وسط اتاق نیز یک چلچراغ آویزان است، یکی از شیاطین را به بالا پرتاب کنید و حرکت Throw را انجام دهید.

منطقه 5

دشمنان را از پای درآورده و جایی که نشان کلید روی دیوار نشان داده می‌شود با پرتاب یکی از شیاطین به سمت آن خراب کنید تا راهی برای ورود به منطقه بعدی باز شود.

منطقه 6

در این منطقه می‌توانید در جایگاه مخصوص با دکمه R2، بازی را ذخیره کنید.

وقتی مسیر را روی پل ادامه می‌دهید پل خراب شده و به پایین می‌افتید. با رییس مبارزه کنید و او را از پای درآورید. سپس از طریق سکوهایی که در سمت چپ محوطه قرار دارند بالا بروید. برای دیدن سکوها دکمه R3 دید دوربین را وسیع می‌کند. البته قبل از آنکه از سکوها بالا بروید باید نشان اژدها را که قدرت پرش شما را زیادتر می‌کند بگیرید (پس از نابود کردن رییس). از سکوها بالا رفته و از شکستگی پل به سمت راست بپرید (دویدن+ ضربدر و سپس R1) به محل ذخیره بازی برگشته و بازی را ذخیره کنید.

دوباره از شکستگی پل به سمت چپ بپرید و مسیر را ادامه دهید. اگر دوربین را به نمای نزدیک ببرید یک نشان قرمز را روی سکوی پایین سمت چپ می‌بینید، آن را بگیرید. در ادامه، پل چوبی را سمت چپ مسیر خواهید دید. روی پل چوبی مبارزه‌ای را خواهید داشت و پس از غلبه بر دشمنان وارد مرحله بعد می‌شوید.

 

یک صحنه کوتاه و توضیحی در مورد تاریخ مورتال کمبات 2.

وارد آموزشگاه Wu Shi می‌شوید.

منطقه 1

این آموزشگاه در یک منطقه جنگلی واقع شده است. پس از مواجه شدن با افراد مهاجم و از پای درآوردن آن‌ها در ادامه مسیر به یک تقاطع می‌رسید. مسیر سمت چپ به نیزه‌ها و سمت راست به انتهای یک پل می‌رسد. مسیر سمت چپ فعلاً در دسترس نمی‌باشد. سمت راست را ادامه دهید تا در انتهای پل به توده سنگ‌ها برسید. با ضربه به سنگ‌ها آن‌ها را خراب کنید. برگشته و جایی که یک راهب با جنگجویی در حال نبرد است به تیرک‌های چوبی ضربه بزنید تا گوی سبز را بگیرید. در پایین این قسمت جاده‌ای وجود دارد که به چاله‌هایی با ستون‌های وسط آن‌ها و سیخ‌هایی که در پایین چاله‌ها وجود دارد می‌رسد. قبل از این چاله‌ها یک محوطه میدان مانند با دو ستون کوچک سنگی سمت راست وجود دارد. روبروی ستون یک پرتاب کننده می‌بینید. در اینجا باید یکی از حریف‌ها که هربار او را بکشید باز ظاهر می‌شود را توسط دکمه R2 بلند کرده و به سوی پرتاب کننده بفرستید تا پرتاب کننده او را به سمتی دیگر بفرستد. سپس برگردید و از پله‌ها بالا رفته تا دو نفر حریف را کنار گوی‌های خاردار آماده مبارزه ببینید. در اینجا نیز باید یکی از آن‌ها را با دکمه R2 به سوی گوی‌ها پرتاب کنید تا مسیر باز شود. البته فعلاً نمی‌توانید وارد آن شوید.

پایین پله‌ها نیز یک پرتاب کننده وجود دارد. یکی از حریف‌ها را نیز روی آن بیندازید. هر بار که از پله‌ها بالا بروید و برگردید این دو حریف ظاهر می‌شوند تا وقتی که بتوانید این کار را موفق به انجامش شوید.

در سمت راست پله‌ها (پایین) نیز یک پرتاب کننده دیگر وجود دارد، روی آن نیز یکی از حریف‌ها را بیندازید تا آن را به نقطه‌ای پرتاب کند که بعد از چاله‌های سیخ‌دار می‌باشد. به آنجا رفته و پس از گرفتن گوی قرمز از قلوه سنگ‌ها بالا رفته تا وارد منطقه جدید شوید.

تمام راه را به پایین سمت راست بروید.

منطقه 2

در اینجا به پایین دیوار بپرید. سه مبارز خواهید دید. Johnny Cage را نیز در کنار خود خواهید داشت. در اینجا نیز می‌توانید با زدن استارت و رفتن روی منوی Moves مقداری توانایی جدید خریداری کنید.

به سخنان Cage گوش داده و توسط تونل کوچک به آموزشگاه بروید.

پس از شکست دادن حریف‌ها، دریچه‌ای باز می‌شود. یک صحنه نیز از خراب شدن دیوار آموزشگاه خواهید دید. سمت چپ صحنه در گوشه دیوار سوراخی می‌بینید. به داخل آن بروید.

منطقه 3

مسیر را به سمت راست ادامه دهید تا به Cage برسید و مبارزان را از پای درآورید. Johnny Cage مشغول باز کردن مسیر می‌شود و شما حریف‌ها را از پای درمی‌آورید.

پس از باز کردن مسیر، Cage شما را به آن فرا می‌خواند. برگشته و دوباره به مسیر پایین سوراخ بروید. در اینجا از دالان رد شده و نشان اژدهای سبز را بگیرید. با کمک Johnny Cage تمام حریف‌ها را از پای درآورده و شمشیر را نیز بردارید.

پس از گرفتن شمشیر به حیاط اصلی برگشته و از راه باریک کنار حوضچه ماهی‌ها، از سکوها بالا رفته و روی پل، طناب دیگ‌های مذاب را با شمشیر پاره کنید. صحنه‌ای از ریختن مواد مذاب بر سر حریف‌ها می‌بینید.

اینک یک دریچه راه جدید در حیاط پایین به آموزشگاه باز شده است.

پایین رفته و وارد راه جدید شوید. Johnny Cage نیز با شما می‌آید.

منطقه 4

پس از دیدن صحنه به سمت پایین آمده و سمت راست بروید. از آتش مجسمه‌ها جاخالی داده و مسیر را ادامه دهید تا خارج شوید.

منطقه 5

اینک بخش‌های زیادی از آموزشگاه در شعله‌های آتش می‌سوزد. سعی کنید به راهبه‌ها حمله نکنید زیرا آتش آن‌ها به شما نیز آسیب می‌رسانند. پس از گذشتن از دیوار اول شعله‌ها، به دومین دیوار آتش می‌رسید. درون این قسمت یک اهرم است که باید اهرم آن را بکشید. جلوی اهرم رفته و با دکمه R2 و سپس زدن ضربدر متراژ سبز را بالاتر از خط نشان برده و دکمه L1 را بزنید تا اهرم را آزاد کنید. صحنه‌ای خواهید دید که یک دریچه بالا آمده و جریان آب در طول راهروی باریک به سمت آتش روان خواهد شد.

از طریق دیواره‌های اتاقک‌های سمت چپ حیاط به روی سقف خانه‌ها رفته و از طریق آن به بالای دیوار بروید. در بالا یک اهرم دیگر روی برج قرار دارد، آن را نیز مانند قبل رها کنید تا آب از راهرو به سمت حیاط جریان یابد.

اهرمی دیگر را باید فعال کنید. روبروی همین برج، سمت راست در مسیر آب بروید، آن را خواهید دید. آن را نیز فعال کنید.

از برج پایین آمده و سمت راست، قبل از مجسمه، به پایین در مسیر آب بپرید. جلوتر، یک برج دیگر و اهرمی دیگر وجود دارد. آن را نیز فعال کنید.

مسیر آب را ادامه داده تا به انتها برسید. سمت راست روی سقف خانه بپرید و از این سقف به سقف سمت راست پریده تا بتوانید به آخرین برج بروید و پس از شکست دادن Tarkata آخرین اهرم را فعال کنید. جریان آب، تمام شعله‌ها را خاموش می‌کند.

به پایین پریده تا صحنه‌ای از Lao و Liu ‌بینید. از مسیری که در سمت چپ حیاط باز شده است خارج شوید. صحنه‌ای از نبرد شوخی Lao و Liu .

منطقه 6

بار دیگر به منطقه مجسمه‌ها برگشته‌اید. با دقت جهت‌یابی کنید. سمت چپ مسیر را بروید تا در انتها به گودالی با دیواره‌های سیخ‌دار برسید. دو حریف را از پای درآورده و از سکوها پایین رفته و از تنه درخت‌های خاردار رد شوید. در ادامه، یکی از دو حریف را روی پرتاب کننده بیندازید. جلوتر رفته و از تپه کوچک بالا رفته و سمت چپ، محل ذخیره بازی را خواهید دید. بازی را ذخیره کنید. نفس راحتی خواهید کشید.

پس از ذخیره کردن بازی، به سمت راست بروید.

ورودی جدید:

با ورود به این منطقه با دو نفر که اشعه‌های ارغوانی و سبز شلیک می‌کنند مواجه می‌شوید. با از بین بردن آن‌ها، مسیرهایی پیش روی شماست.

به مسیر سمت راست، اولین انشعاب سمت بالا که وسط آن پل ریزش کرده است بروید. با کمک دویدن و دکمه R1 بپرید تا به آنطرف دسترسی یابید. در اینجا راحت می‌توانید مهاجمان را بگیرید و به خارج از پل پرتاب کنید. مسیر را جلو رفته و در انتها قسمت نورانی آبی که نوشته Evil Monastery ظاهر می‌شود بروید.

Evil Monastery

منطقه 1

صحنه کوتاهی از Kitana را می‌بینید. جلو رفته و قبل از ورود به دیر، صحنه دیگری خواهید دید که می‌گوید کیتانا متحد ماست و باید او را پیدا کنیم.

وقتی کنترل بازی را در اتاق بدست می‌گیرید سه غول به شما حمله می‌کنند. با از بین بردن آن‌ها یکی دیگر ظاهر می‌شود. آن‌ها را از پای درآورده و در بالای پله‌ها، در بالکن، اهرم را بکشید. با کشیدن اهرم، دو زایده تیغ‌دار در پایین ظاهر می‌شود.

پایین آمده و روی هر یک از آن‌ها یکی از مهاجمان را بیندازید تا در بالا مسیری جدید باز شود. بالا رفته، آنجا یک نشان اژدهای طلایی پشت یکی از پنجره‌ها می‌بینید. شیشه را با پرتاب یکی از مهاجمان به آن بشکنید و سپس با پرتاب شهاب ثاقب با Kang یا توسط کلاه Lao آن را بگیرید.

منطقه 2

در بالا، مهاجمان تیرانداز را از بین برده و سپس Handlr را روی سیخ‌های کنار دیوار انداخته تا بتوانید روی بدنش بپرید و لبه دیوار را گرفته و روی سکوی بالایی بروید. از پله‌ها بالا رفته و وارد منطقه بعدی شوید.

منطقه 3

در بالای پله‌ها مهاجمان را از پای درآورده و قبل از آنکه کسان دیگری بیایند از مسیر پله‌ها بالا رفته و وارد منطقه بعدی شوید.

منطقه 4

با گرفتن نشان اژدها در بالا، صحنه‌ای از یک موتالیتی را نشان می‌دهد که در یک لحظه چند دشمن را از پای در می‌‌‌آورید. سه غول از بالا به پایین می‌آیند. آن‌ها را می‌توانید به بیرون پرتاب کنید تا رایدن بگوید که چگونه موتالیتی بزنید. نرده‌ها کنار می‌روند و می‌توانید از این محل خارج شوید.

Cheat Codes Scorpion- At the main menu, hold L2 and press Square,Up,L1,R1,Left,Right,Square MK 2 game- At the main menu, hold L2 and press Square,Up,Down,Right,Left,R2,Square Sub-Zero- At the main menu, hold L2 and press Square,Down,Up,L1,L1,Up,Square

دیدگاه خود را بگذارید