کد و رمز بازی کانتر Counter Strike

کد و رمز بازی کانتر Counter Strike

کد و رمز بازی کانتر Counter Strike

کدهای تقلب بازی Counter Strike
کد تقلب کانتر استریک 1.6 (Counter-Strike: 1.6)
نتیجه
رمز
اضافه شدن پول $16,000 impulse101
تغییر جاذبه sv_gravity <-999 – 999999>
اسلحه اسنایپ قطب شمال spaceweapon_awp
اتو ایم (شلیک و شناسایی خودکار دشمن) sv_aim
اتو ریلود (عوض کردن خشاب اتوماتیک) غیر فعال می شود -reload
اتو ریلود (عوض کردن خشاب اتوماتیک) فعال می شود +reload
تغییر رنگ نشانه adjust crosshair
تغییر اسکین (لباس و شخصیت) skin
تغییر سایز نشانه crosshair <1-5>
چرخش سریع تر به عقب cl_backspeed 999
چرخش سریع تر به جلو cl_forwardspeed 999
چرخش سریع cl_sidespeed 999
نشان دادن آیتم ها give
هایپر اتو ایم غیر فعال می شود sv_clienttrace 0000
هایپر اتو ایم فعال می شود sv_clienttrace 9999
انتخاب لول changelevel
مشخص میکند چقدر زمان روی نقشه باقی مانده است timeleft
میان اشیاء و آتش و دیوار ها ببینید gl_zmax<0-9999>
همه چیز رو بدون نور چراغ قوه ببینید lambert -1.0001
تغییر زمان اتمام فریز تایم (اول هر راند) mp_freezetime
تغییر زمان شروع یا اتمام هر راند mp_roundtime <3-15>
انتخاب زمان برای تغییر مپ (نقشه) بازی mp_timelimit
تغییر تایمر بمب سی فور (C4) mp_c4timer <1-100>
فعال یا غیر فعال کردن سیستم راهنمای بازی ah <0 or 1>
فعال یا غیر فعال کردن نشانه cl_observercrosshair <0 or 1>
فعال یا غیر فعال کردن فلش لایت mp_flashlight <0 or 1>
فعال یا غیر فعال کردن صدای پا mp_footsteps <0 or 1>
فعال یا غیر فعال کردن فرندلی فایر mp_friendlyfire <0 or 1>
نمایش گراف بازی net_graph <0 or 1>
نمایش جزئیات نقشه dm <0 or 1>
دیدن روح ها ghosts <0 or 1>
ریست کردن کی بایند تنظیم شده unbind
دیدن مشخصات سایر بازیکنان cl_hidefrags 0
سفید کردن محیط اطراف r_lightmap 1

نام اسلحه (نتیجه)
رمز
AK-47 weapon_ak47
Artic weapon_awp
Benneli xm1014 weapon_xm1014
Bomb defuser weapon_defuser
C4 weapon_c4
Colt M4a1 carbine weapon_m4a1
Commando weapon_sg552
Desert eagle weapon_deagle
Dual Berettas weapon_elite
Flashbang weapon_flashbang
Fn P90 weapon_p90
Glock 18 pistol weapon_glock18
H&K Sniper Rifle weapon_g3sg1
HE grenade weapon_hegrenade
Kevlar Vest weapon_kevlar
M3 super shotgun weapon_m3
MAC-10 weapon_mac 10
MP5 weapon_mp5navy
Nightvision goggles weapon_nightvision
Para weapon_m249
SIG p228 weapon_p228
Scout weapon_scout
Sig 550 weapon_sig550
Smoke grenade weapon_smokegrenade
Steyr Aug weapon_aug
Ump.45 weapon_ump45
Usp.45 pistol weapon_usp

 

 

خرید بازی کانتر 3

 

 

کد های تقلب سی اس 1.6 (CS 1.6)
کد های تقلب سی اس 1.6 (CS 1.6)
کد تقلب کانتر استریک سورس (Counter-Strike: Source)
نتیجه
رمز
حالت خدا فعال می شود god
خشاب اضافه impuse 101
تبدیل به روح شدن noclip
کشتن همه بات ها bot_kill
فعال یا غیر فعال کردن بات ها bot_stop [0 or 1]
هیچکس کسی را نمی تواند بکشد notarget
اسپاون کردن آیتم دلخواه give [name]
ریختن جمجمه از آسمان (طبق متن!) impulse 99
اضافه کردن بات به بازی bot_add_ct or bot_add_t
بات ها فقط پیستول دارند bot_pistols_only [0 or 1]
بات ها فقط اسنایپ دارند bot_snipers_only [0 or 1]
بات ها به دنبال شما می آیند bot_auto_follow
بات ها کارهای انسانی انجام می دهند bot_defer_to_human 1
کیک کردن تمام بات ها bot_kick
بات ها فقط چاقو دارند bot_knives_only
تغییر نام بات ها bot_prefix [prefix]
ببینید بات ها به کجا می روند bot_show_nav
اسلحه به نزدیک دشمن ضربه می زند sv_clienttrace 99999999999
تغییر اسکین settings
تغییر زاویه به سوم شخص thirdperson
اسپاون کردن *** props!
تغییر زمان تایمر بمب سی فور (C4) mp_c4timer [number]
بزرگ شدن نشانه cl_crosshairscale 50000
نشانه پایدار cl_dynamiccrosshair 0
افزایش یا کاهش سرعت بازی host_timescale [0.1-2.0]
افزایش یا کاهش سرعت راه رفتن sv_maxspeed [number]

نام اسلحه (نتیجه)
رمز
M249 (heavy machine gun) weapon_m249
TMP (silenced SMG) weapon_tmp
AWP (magnum sniper rifle) weapon_awp
M4A1 (silenced rifle) weapon_m4a1
Desert Eagle (Night Hawk) weapon_deagle
HE grenade (high explosive) weapon_hegrenade
P90 (gun with 50 bullets per clip) weapon_p90
Scout (weakest sniper rifle) weapon_scout
Glock (terrorist default pistol) weapon_glock
AK47 (terrorist default rifle) weapon_ak47
Bullpup rifle weapon_aug
Magnum sniper rifle weapon_awp
Counter-terrorist pistol weapon_elite
Clarion 5.56 weapon_famas
Weakest pistol weapon_fiveseven
Flashbang grenade weapon_flashbang
D3AU weapon_g3sg1
IDF Defender weapon_galil
Terrorist pistol weapon_glock18
HE grenade weapon_fraggrenade
Pump shotgun weapon_m3super90
Weak SMG weapon_mac10
SMG weapon_mp5
13 round pistol weapon_p228
Weak sniper rifle weapon_scout
Krieg 550 weapon_sg550
Krieg 552 weapon_sg552

کد های تقلب سی اس سورس (CS Source)
کد های تقلب سی اس سورس (CS Source)
کد تقلب کانتر استریک گلوبال آفنسیو (Counter-Strike: Global Offensive)
sv_cheats 1 – غیر فعال کردن حالت چیت
sv_cheats 0 – فعال کردن حالت چیت
sv_infinite_ammo 1 – فعال کردن تیر بی نهایت بدون ریلود کردن (خشاب عوض کردن)
sv_infinite_ammo 2 – فعال کردن تیر بی نهایت به همراه ریلود کردن (خشاب عوض کردن)
sv_infinite_ammo 0 – غیر فعال کردن تیر بی نهایت
r_drawothermodels 2 – فعال کردن وال هک
r_drawothermodels 1 – غیر فعال کردن وال هک
give weapon_ak47 اسلحه (AK-47)
give weapon_m4a1 اسلحه (M4A4)
give weapon_m4a1_silencer اسلحه (M4A1-S)
give weapon_awp اسلحه (AWP)
give weapon_aug اسلحه (AUG)
give weapon_famas اسلحه (FAMAS)
give weapon_galilar اسلحه (Galil AR)
give weapon_negev اسلحه (Negev)
give weapon_gs3sg1 اسلحه (G3SG1)
give weapon_scar20 اسلحه (SCAR-20)
give weapon_sg556 اسلحه (SG553)
give weapon_m249 اسلحه (M249)
give weapon_bizon اسلحه (PP-Bizon)
give weapon_mac10 اسلحه (MAC10)
give weapon_mag7 اسلحه (Mag-7)
give weapon_mp7 اسلحه (MP7)
give weapon_mp9 اسلحه (MP9)
give weapon_mp5sd اسلحه (MP5SD)
give weapon_nova اسلحه (Nova)
give weapon_ssg08 اسلحه (SSG08)
give weapon_xm1014 اسلحه (XM1014)
give weapon_ump45 اسلحه (UMP-45)
give weapon_p90 اسلحه (P90)
give weapon_sawedoff اسلحه (SAWED OFF)
give weapon_taser – اسلحهelectric gun Zeus x27

کانتر 3

دیدگاه خود را بگذارید